Vragen? Bel 023 55 11 011 of start chat
close menu icon

Privacybeleid

Inhoudsopgave

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Ons privacybeleid voor burgers en wettelijk permanente inwoners van de Verenigde Staten is hier te vinden.

In dit privacybeleid leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.alexvermeule.com over u verkrijgen. We raden u aan dit beleid zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking voldoen we aan de vereisten van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk de doeleinden vermelden waarvoor we persoonsgegevens verwerken. Dit doen we middels dit privacybeleid;
 • We onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • We eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die persoonsgegevens namens ons verwerken;
 • We uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens we van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsactiviteiten, waaronder de volgende:

1.1 Contact – Via telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Informatie over internetactiviteiten, inclusief maar niet beperkt tot browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over interactie van een consument met een internetwebsite, applicatie of advertentie

De basis waarop we deze gegevens mogen verwerken:

Bewaartermijn

 • We bewaren deze gegevens na beëindiging van de dienst voor de volgende periode: 12 maanden

1.2 Betalingen

Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Accountnaam of alias
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Geolocatiegegevens
 • Financiële informatie zoals bankrekeningnummer of creditcardnummer
 • Informatie over internetactiviteiten, inclusief maar niet beperkt tot browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over interactie van een consument met een internetwebsite, applicatie of advertentie

De basis waarop we deze gegevens mogen verwerken:

Bewaartermijn

 • Na beëindiging van de dienst bewaren we deze gegevens voor de volgende periode: 84 maanden.

1.3 Registreren van een account

Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Accountnaam of alias
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Informatie over internetactiviteiten, inclusief maar niet beperkt tot browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over interactie van een consument met een internetwebsite, applicatie of advertentie

De basis waarop we deze gegevens mogen verwerken:

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens tot de dienst is beëindigd.

1.4 Nieuwsbrieven en andere gratis hulpbronnen

Alex Vermeule Training & Coaching (AVT&C) biedt een reguliere nieuwsbrief en andere gratis hulpbronnen aan, zodat u op de hoogte kunt blijven van Agile en Scrum. Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief of het aanvragen van gratis bronnen, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens opgeslagen om de nieuwsbrief of digitale downloads te verstrekken. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is GDPR art. 6(1)(a). Uw e-mailadres, tijdstip van inschrijving en het IP-adres dat is gebruikt voor de inschrijving, worden bewaard zolang u geabonneerd blijft op onze nieuwsbrief en nurture-e-mails. U kunt zich op elk moment afmelden door contact met ons op te nemen via [email protected] of door af te melden via de link in elke e-mail.

U wordt door AVT&C per e-mail geïnformeerd over relevante wijzigingen met betrekking tot de dienst, zoals de implementatie van extra functies, indien u zich abonneert op de nieuwsbrief van AVT&C.

Optioneel kunnen uw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en het land waarin u zich bevindt worden verwerkt om u gepersonaliseerde e-mails te verstrekken.

Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

De basis waarop we deze gegevens mogen verwerken:

Bij het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens na beëindiging van de dienst voor de volgende periode: 12 maanden

1.5 Webinars

Alex Vermeule Training & Coaching (AVT&C) biedt van tijd tot tijd webinars aan, waarvoor u zich via onze website kunt aanmelden. In deze gevallen worden de gegevens die tijdens het aanmeldingsproces in het aanmeldingsformulier zijn ingevoerd door AVT&C gebruikt voor de doeleinden van het webinar en communicatie over het webinar en andere relevante onderwerpen. Als het webinar samen met een partner wordt georganiseerd, kunnen de gegevens met hen worden gedeeld. De gegevens worden verwerkt op basis van toestemming, Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR. U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken door contact op te nemen met [email protected].

Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

De basis waarop we deze gegevens mogen verwerken:

Bewaartermijn

 • We bewaren deze gegevens na beëindiging van de dienst voor de volgende periode: 12 maanden

1.6 Ondersteuning van diensten of producten die een klant wil kopen of heeft gekocht

Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Informatie over internetactiviteiten, inclusief maar niet beperkt tot browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over interactie van een consument met een internetwebsite, applicatie of advertentie
 • Telefoonnummer

De basis waarop we deze gegevens mogen verwerken:

Bewaartermijn

 • We bewaren deze gegevens na beëindiging van de dienst voor de volgende periode: 12 maanden

1.7 Samenstellen en analyseren van statistieken voor websiteverbetering

Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:

 • Informatie over internetactiviteiten, inclusief maar niet beperkt tot browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over interactie van een consument met een internetwebsite, applicatie of advertentie

De basis waarop we deze gegevens mogen verwerken:

Bewaartermijn

 • We bewaren deze gegevens na beëindiging van de dienst voor de volgende periode: 24 maanden

2. Delen met andere partijen

We delen of onthullen deze gegevens alleen aan deze verwerkers voor de volgende doeleinden:

Naam: Exact Software Nederland B.V.
Land: Nederland
Doel: Boekhouding

Naam: MailerLite Limited
Land: Ierland
Doel: E-mailmarketing

Naam: HubSpot Inc.
Land: Verenigde Staten
Doel: CRM en marketing

3. Cookies

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij en onze partners technologieën zoals cookies om apparaatinformatie op te slaan en/of te openen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij en onze partners persoonsgegevens verwerken, zoals browsegedrag of unieke ID’s op deze site. Niet instemmen of intrekken van toestemming kan bepaalde functies en mogelijkheden nadelig beïnvloeden. Voor meer informatie over deze technologieën en partners, verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring.

4. Openbaarmakingspraktijken

We maken persoonlijke informatie openbaar als we wettelijk verplicht zijn of door een gerechtelijk bevel, in reactie op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie met betrekking tot de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden openbaar gemaakt aan onze adviseurs en eventuele toekomstige kopers en worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren.

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

We hebben ook Google Consent Mode v2 geïntegreerd op onze website om te helpen uw privacyvoorkeuren met betrekking tot cookies en trackingtechnologieën te beheren en te respecteren. Hierdoor kunnen we het gedrag van onze tags aanpassen op basis van uw toestemmingsstatus, zodat we voldoen aan de gegevensbeschermingsregels.

5. Beveiliging

We zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens wordt beschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

De beveiligingsmaatregelen die we gebruiken, bestaan uit:

 • Inlogbeveiliging
 • DKIM, SPF, DMARC en andere specifieke DNS-instellingen
 • (START)TLS / SSL / DANE-versleuteling

6. Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan het privacybeleid van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

7. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het wordt aanbevolen dat u dit privacybeleid regelmatig raadpleegt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Daarnaast zullen we u waar mogelijk actief informeren.

8. Toegang tot en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande informatie. U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht van inzage: u heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons uw toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op gegevensoverdracht: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in hun geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

Om uw rechten zoals hier beschreven uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens die onder ‘Contactgegevens‘ staan vermeld.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactgegevens

Alex Vermeule Training & Coaching (een handelsnaam van Companda B.V.)
Nieuwe Gracht 3
2011 NB Haarlem
Nederland
Website: https://www.alexvermeule.com
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: +31 23 5511011

11. Bijlage

Cookiebot CMP

Onze website maakt gebruik van Cookiebot van Usercentrics om toestemmingsregistraties te verzamelen. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Usercentrics.

WPML

Onze website maakt gebruik van WPML van OnTheGoSystems Limited om onze website in meerdere talen te vertalen. WPML gebruikt cookies om de huidige taal van de bezoeker, de laatst bezochte taal en de taal van ingelogde gebruikers te identificeren.

Online Succes

Onze website maakt gebruik van Online Succes van Companda B.V. om onze verkoopactiviteiten te ondersteunen. Op basis van een IP-adres biedt deze dienst ons details van het bedrijf dat onze site bezoekt. Deze technologie wordt alleen geactiveerd nadat u expliciete toestemming heeft gegeven voor het gebruik van analytische cookies. Houd er rekening mee dat de dienst geen cookies gebruikt voor het beschreven doel, maar IP-adressen gebruikt om de details van het bezoekende bedrijf te bepalen. Belangrijk is dat deze technologie een IP-adres niet koppelt aan een individu, waardoor uw persoonlijke privacy behouden blijft.

Solid Security

Onze website maakt gebruik van Solid Security van Liquid Web om onze site te beveiligen. Deze software analyseert IP-adressen van bezoekers en bots door een API aanvraag te doen aan SolidWP.com servers om vervolgens de website te beschermen tegen ongewenst bezoek. Er wordt geen gebruikersinformatie naar SolidWP verzonden. Voor meer informatie, lees je het privacybeleid van SolidWP.

Akismet

Onze website maakt gebruik van Akismet van Automattic (de makers van WordPress). Deze software helpt ons om spamreacties op onze blogberichten onder controle te houden. Wanneer een bezoeker een reactie achterlaat, verzamelt en analyseert de software het IP-adres, de user agent, de referrer en de URL van de site (samen met andere informatie die rechtstreeks door de reageerder wordt verstrekt, zoals hun naam, gebruikersnaam, e-mailadres en natuurlijk de reactie zelf). Voor meer informatie, lees je het privacybeleid van Automattic.

Stel je vraag en krijg binnen een werkdag antwoord

Stel je vraag en krijg antwoord

Alex Vermeule, Scrum Master, Agile coach en Product Owner