Ontvang wekelijks Agile & Scrum tips
close menu icon
Begrippenlijst

Scrum

Inhoudsopgave

Wat is Scrum?

Scrum is een raamwerk dat je helpt om complex werk te organiseren. Het is gebaseerd op lean thinking en empirisme. Dat betekent dat je verspilling minimaliseert en dat je beslissingen neemt op basis van wat bekend is. Het werk wordt georganiseerd in Sprints. Dit zijn korte leercycli waarin het Scrum Team een set van taken en/of doelen voltooit. Het is bewust een raamwerk en geen methode. Dat betekent dat teams de ruimte hebben om Scrum te gebruiken volgens eigen inzicht en voor hun specifieke situatie. Het betekent niet dat je het basisontwerp of ideeën van Scrum kunt veranderen. Als je onderdelen weglaat of de regels van Scrum niet volgt, verberg je problemen en verlies je de voordelen, waardoor Scrum zelfs niet meer nuttig kan zijn.

Geschiedenis van Scrum

Scrum is in het begin van de jaren ’90 bedacht door Jeff Sutherland en Ken Schwaber. De ideeën voor Scrum ontstonden tijdens een project waarin zij op zoek waren naar een efficiënte manier om software te ontwikkelen. Ze lieten zich onder andere inspireren door het artikel “The New New Product Development Game” waarin het concept van een rugby-aanpak werd beschreven. Dit leidde tot de ontwikkeling van Scrum als een flexibel, iteratief raamwerk voor softwareontwikkeling.

Scrum Alliance en Scrum.org

In 2001 richtten Jeff Sutherland en Ken Schwaber samen de Scrum Alliance op. Hun doel was het bevorderen van het begrip en de toepassing van Scrum, voornamelijk door middel van trainingen en certificeringen. Later, in 2009, richtte Ken Schwaber Scrum.org op, als een aparte organisatie met een vergelijkbare missie maar een andere aanpak.

Scrum Gids als beschrijving van het raamwerk

In 2010 schreven beide heren gezamenlijk de eerste Scrum Gids om mensen wereldwijd te helpen Scrum verder te begrijpen. Sindsdien is de gids meerdere keren bijgewerkt. De belangrijkste updates vonden plaats in:
  1. 2010 (Februari): De eerste officiële Scrum Gids.
  2. 2011 (Juli): Een update met kleine veranderingen.
  3. 2011 (Oktober): Een update met kleine veranderingen.
  4. 2013 (Juli): Een versie met aanzienlijke wijzigingen.
  5. 2016 (Juli): Verdere aanpassingen en verfijningen.
  6. 2017 (November): Kleine updates en verduidelijkingen.
  7. 2020 (November): Een significante update die de gids korter en minder voorschrijvend maakte.

Scrum vandaag de dag

Scrum heeft zicht de afgelopen decennia ontwikkeld tot een veelgebruikt raamwerk om Agile te werken. Het wordt ondertussen op grote schaal ingezet in verschillende sectoren zoals in IT maar ook in andere domeinen zoals marketing, onderwijs en event management. Enkele kenmerken zijn iteratieve vooruitgang, empirisme en de nadruk op samenwerken. Het maakt het een populaire keuze voor projecten waar verandering vaak en snel plaatsvindt. Andere belangrijke aspecten van het hedendaagse gebruik van Scrum zijn:

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Scrum is zeer effectief in omgevingen waar de vereisten niet volledig bekend zijn bij aanvang van het project of waar deze vereisten snel veranderen als gevolg van markt- of technologische ontwikkelingen.

Zelfsturende teams

Scrum Teams zijn zelfsturend en multidisciplinair, wat betekent dat de leden verschillende expertisegebieden hebben die nodig zijn om het product van begin tot eind zelfstandig te leveren.

Iteratieve aanpak

Scrum bevordert een iteratieve aanpak, waarbij projecten zijn opgedeeld in korte cycli genaamd Sprints, meestal van twee tot vier weken. Aan het eind van elke sprint levert het Scrum Team een werkend product op.

Duidelijke accountabilities en gebeurtenissen

Er zijn drie accountabilities in Scrum: de Product Owner, Scrum Master en de Developers. Daarnaast zijn er verschillende gebeurtenissen zoals de Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review en Sprint Retrospective, die helpen bij het sturen en continu verbeteren van het werk.

Digitale hulpmiddelen

Met de opkomst van remote en hybride werken, zijn digitale tools zoals Jira, Trello en Asana populair geworden voor het beheer van Scrum-projecten.

Scrum Training en Certificering

Er is een toename in het aanbod van trainingen en certificeringen voor Scrum-professionals. Dit weerspiegelt de groeiende vraag naar mensen die bedreven zijn in Scrum-principes en -praktijken.

Samengevat

Scrum helpt om de effectiviteit van Teams te verhogen en producten te maken die beter aansluiten bij de verwachtingen van gebruikers. Het stimuleert daarnaast constante feedback om te verbeteren, wat erg belangrijk is in onze snel veranderende wereld. Ook draagt het bij aan het ervaren van meer werkgeluk doordat Teams autonoom en zelfstandig werken.
Gerelateerde begrippen

Meer weten?

Ontdek alle begrippen uit de wereld van Agile en Scrum in één handig overzicht.

Deel deze uitleg met jouw netwerk
Sluit je aan bij 1.000+ professionals

Ontvang tips, tools en tactieken uit de Agile en Scrum community wekelijks in je inbox