Ontvang wekelijks Agile & Scrum tips
close menu icon
Begrippenlijst

Sprint Review

Inhoudsopgave

Wat is de Sprint Review?

De Sprint Review is de voorlaatste gebeurtenis in de Sprint waarin het Scrum Team en belanghebbenden samenkomen. Het doel ervan is om te beoordelen wat er in de Sprint is gedaan en te beslissen over eventuele aanpassingen voor de toekomst. Ook wordt de voortgang richting het Product Doel besproken.

De Scrum Gids geeft aan dat de Sprint Review is bedoeld om inspectie en aanpassing van het werk te bevorderen. Het is geen formele presentatie, maar meer een informele meeting met ruimte voor discussie en aanpassingen. Het doel is ook om te zorgen dat het werk dat het team doet, blijft aansluiten bij wat de gebruikers of klanten nodig hebben.

Interactieve werksessie

De Sprint Review is daarmee een interactieve werksessie en dus geen eenrichtingspresentatie. Het Scrum Team demonstreert feitelijk wat het heeft bereikt en bespreekt dit met de Product Owner en belanghebbenden. Samen evalueer je vervolgens de voortgang en bespreek je wat er in de volgende Sprint moet gebeuren. Op basis hiervan kan je ook de Product Backlog aanpassen om nieuwe kansen te grijpen.

Tijdens de review is het belangrijk dat er open en eerlijke communicatie plaatsvindt tussen alle deelnemers. Het Scrum Team toont alleen het werk dat ze hebben voltooid, maar bespreekt ook wat niet is gelukt en waarom. De feedback en discussie die hieruit voortkomen, helpt om samen te bepalen wat de volgende stappen zijn en of er aanpassingen noodzakelijk zijn om het Product Doel te bereiken.

Met Timebox

De Sprint Review heeft overigens een vaste tijdsduur en is afhankelijk van de lengte van de Sprint. Voor een Sprint van een maand is de Timebox maximaal vier uur. Voor kortere Sprints is de review korter.

Deel deze uitleg met jouw netwerk
Sluit je aan bij 1.000+ professionals

Ontvang tips, tools en tactieken uit de Agile en Scrum community wekelijks in je inbox