Vragen? Bel 023 55 11 011 of start chat
close menu icon

Freelance Scrum Master

Inhoudsopgave
Als freelance Scrum Master ondersteun ik teams in hun adoptie van Scrum.

Overweeg jij om een freelance Scrum Master in te schakelen? Dan is onderstaande informatie iets voor jou. Je leest eerst de belangrijkste redenen waarom bedrijven voor een freelance Scrum Master kiezen. Vervolgens deel ik tips voor een effectieve samenwerking met freelance scrum masters.

Daarna geef ik je 4 interview-vragen die jij kunt stellen aan potentiële Scrum Master-kandidaten. Ook vertel ik je waar je goede kandidaten vindt. Oh ja, ook niet geheel onbelangrijk: als laatste sta ik stil bij de kosten en welke specialist je echt verder helpt. Let’s go! 🙌🏻

Waarom kiezen bedrijven voor een freelance Scrum Master (in plaats van in loondienst)?

Scrum Master is een populaire functie bij veel bedrijven. En dat is ook niet zo gek. Scrum Masters spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de effectiviteit van teams en het vermogen van bedrijven om waarde te creëren.

Ben jij op zoek naar ondersteuning op het gebied van Scrum? En sta je voor het dilemma of je voor een professional in loondienst of op freelance basis kiest? Om je hierbij te helpen verken ik de belangrijkste redenen waarom bedrijven voor een freelance Scrum Master kiezen.

1 ) Kosten besparen

Jarenlang heb ik medewerkers in loondienst gehad en leerde dat dit erg duur kan zijn. Naast salaris betaal je loonbelasting, vakantiegeld, pensioen, opleidingskosten, bonussen en zelfs kosten voor leaseauto’s zijn niet ongebruikelijk. Vergeet ook niet de transitievergoedingen of kosten voor juridisch advies bij uitdiensttreding door bijvoorbeeld een reorganisatie.

Als je daarentegen een freelancer inhuurt, vallen bovenstaande kosten allemaal weg! Met een freelance Scrum Master kun je vaak veel kosten besparen.

2) Hoge kwaliteit van werk

Goede Scrum Professionals werken freelance. Ze kennen hun waarde en zijn ondernemend van geest. Ze hebben een track record en hebben veel ervaring bij verschillende bedrijven opgedaan. Daarnaast houden zij hun certificeringen actueel en delen hun kennis met de Scrum community. Zij leveren consistent werk van hoge kwaliteit om hun reputatie verder op te bouwen en daarmee hun kans op toekomstig werk en doorverwijzingen te vergroten.

3) Geen langdurige verbintenis

Werknemers in loondienst verwachten baanzekerheid. Ze zijn daarnaast volledig afhankelijk van het bedrijf voor hun levensonderhoud. Een samenwerking met een medewerker is daarom een lange termijn verbintenis en geen lichte verantwoordelijkheid.

Freelancers schakel je juist in voor een specifiek project of voor projecten van relatief korte duur. Het ontbreken van een langdurige verbintenis geeft bedrijven meer flexibiliteit bij het inhuren van freelancers.

4) Actuele kennis zonder extra investeringen (van tijd en euro’s)

Getalenteerde freelance Scrum professionals hebben jarenlang hun vak geperfectioneerd. Daarnaast investeren ze veel tijd in het actueel houden van hun kennis. Als opdrachtgever profiteer je daar direct van wanneer je zo’n freelancer inschakelt. Je hoeft geen extra middelen in te zetten om een medewerker op te leiden. Dit scheelt euro’s en misschien nog wel belangrijker, heel veel tijd.

5) Externe blik om sneller problemen op te lossen (en meer diversiteit)

Freelance Scrum Masters hebben vaak een frisse, externe blik op een organisatie. Opdrachtgevers zijn gebaat met deze inzichten. Het frisse perspectief kan bijvoorbeeld een oplossing bieden voor een hardnekkig probleem of nieuwe inzichten bieden om klanten beter te begrijpen.

Bovendien hebben freelancers geen last van interne verplichtingen, een historische denkwijze of een politieke agenda in de organisatie. Daarnaast bieden freelancers de mogelijkheid om de diversiteit van je team te vergroten. Diversiteit helpt bij het genereren van ideeën en leidt vaak tot betere oplossingen. Een team van personen met verschillende achtergronden is beter in staat om zich aan te passen en meerwaarde te genereren.

6) Je wilt gerichte aandacht en snel aan de slag

Een freelance Scrum Master huur je vaak in voor een specifiek project. Hierdoor kan hij / zij zich volledig op dat project richten zonder afgeleid te worden door interne verantwoordelijkheden.

Wanneer een freelance Scrum Master beschikbaar is, kun je hem of haar meestal snel inhuren. Je gaat daardoor snel aan de slag. Er is geen sprake van een opzegtermijn bij een andere werkgever. Ook is er meestal weinig inwerktijd vereist. Hierdoor kan jij of je organisatie snel reageren op veranderende behoeften en marktomstandigheden.

7) Tijdelijke ondersteuning zonder verplichtingen

Of je werknemer nu met zwangerschapsverlof gaat, langdurig ziek is, of je nog geen geschikte voltijdse kandidaat hebt gevonden, het is verstandig om tijdelijke hulp te overwegen. Het is onrealistisch om te verwachten dat andere teamleden de extra werklast efficiënt kunnen opvangen, vooral gezien het langdurige wervingsproces dat enkele maanden kan duren. Als je bezig bent met het reorganiseren van je bedrijf, kan het nuttig zijn om tijdelijk een freelance Scrum Master in te schakelen. Hiermee voorkom je belemmeringen bij het bepalen van de nieuwe productstrategie en ontvang je tevens advies over het positioneren van je team na de reorganisatie.

Tips voor een effectieve samenwerking met freelance scrum masters

Hier een paar handige tips om effectief samen te werken met freelancers:

 • Maak duidelijke afspraken over de inzet en leg dit vast. Gebruik eventueel de modelovereenkomsten van de Belastingdienst indien dit wenselijk is. Meestal zijn een getekende offerte en algemene voorwaarden van de freelancer voldoende.
 • Houd rekening met een kortere betalingstermijn van de facturen van een freelancer. Ook factureren sommige freelancers om de twee weken in plaats van maandelijks.
 • Investeer in de relatie met de freelancers waar je blij mee bent. Over het algemeen verbetert dit reactiesnelheid, werkkwaliteit en de samenwerking.
 • Geef aandacht aan de onboarding van freelancers die je inhuurt. Zij kennen de innerlijke werking van je bedrijf nog niet. Tijdens de onboarding maak je afspraken over werkplek, werktijden, thuiswerken, urendeclaraties, etc.
 • Plan met regelmaat een feedbackgesprek om de inzet te evalueren. Een goede freelancer maakt proactief deze afspraak met zijn of haar opdrachtgever.
 • Betrek freelancers ook in teambuildingsactiviteiten.
 • Ontwikkel als freelancer je 4 Z’s voor een effectieve samenwerking met je opdrachtgever:
  • Zelfsturing – organiseer proactief je eigen werk
  • Zelfredzaamheid – werk zelfstandig en vraag bij problemen om hulp
  • Zelfdiscipline – maak je opdrachtgever en jezelf elke dag een stapje beter
  • Zelfontplooiing – groei zelfstandig en ontwikkel je talent om de doelen van je opdrachtgever te realiseren

4 interview-vragen om te stellen aan potentiële Scrum Master-kandidaten

1. Hoe zou jij Scrum in onze organisatie opzetten?

Het opzetten van Scrum in een organisatie vereist betrokkenheid van management, medewerkers en een eerste Scrum Master. De Scrum Master is namelijk verantwoordelijk voor het opzetten van Scrum zoals beschreven in de Scrum Gids. In een interview met een potentiële kandidaat mogen onderstaande suggesties zeker terugkomen:

Educatie en begrip – Het begint meestal met het creëren van meer bewustzijn over Scrum en hoe het kan bijdragen aan het succes van de organisatie. Vervolgstappen zijn het organiseren van trainingen en workshops om zo de kennis over Scrum te vergroten. Het helpt ook bij het identificeren van “vernieuwers”, medewerkers die vanuit zichzelf enthousiast zijn over nieuwe manieren van werken.

Help een project te identificeren – Ondersteun de organisatie bij het selecteren van een project of initiatief dat geschikt is voor Scrum. Het is aan te raden om een project te kiezen met een duidelijk doel en beperkte omvang.

Help het eerste Scrum Team zich te vormen – Faciliteer bijeenkomsten waardoor een multidisciplinair Scrum Team zichzelf kan vormen. Dit bevestigt ook het belang van zelfsturing in Scrum.

Help om de eerste Sprint Planning meeting voor te bereiden – Ondersteun de Product Owner met het opstellen van de eerste Product Backlog items en met het formuleren van het Product Doel zodat hij/zij goed voorbereid is om met de eerste Sprint te starten.

Help bij het initiëren van de eerste Sprint – Help de Product Owner en Developers bij het aftrappen van hun eerste Sprint met de Sprint Planning meeting. Ondersteun en faciliteer de meeting zodat de uitkomst een eerste Sprint Backlog is. De Sprint Backlog bestaat uit geselecteerd werk voor de Sprint, een Sprint Doel en een plan hoe het geselecteerde werk gedaan wordt.

Ondersteun het team bij alle Scum gebeurtenissen – Gedurende de Sprints zorg je er als Scrum Master voor dat alle Scrum gebeurtenissen plaatsvinden en dat deze positief, productief en binnen de timebox plaatsvinden. Je deelt ook actief kennis en geeft het goede voorbeeld zodat je het team helpt om Scrum-theorie te doorgronden en in praktijk te brengen.

Ondersteun de organisatie – Het begeleiden van een organisatie naar een nieuwe manier van werken zoals Scrum is een uitdagende opdracht. De kunst is dat de organisatie traditionele hiërarchieën herziet en meer de nadruk legt op zelforganisatie en transparantie. Als Scrum Master geef je daarom altijd het goede voorbeeld, help je de organisatie bij het verwijderen van hindernissen en help je o.a. bij het plannen van Scrum implementaties.

Uiteindelijk help je de organisatie en haar medewerkers vooral om zelfstandig keuzes te maken en beter te worden in hun werk. Als Scrum Master heb je daar verschillende “rollen” voor tot je beschikking. Afhankelijk van de situatie kies je voor de rol van coach, facilitator, mentor of leider. Op deze manier dien je als Scrum Master zowel het Scrum Team als de grotere organisatie.

2. Een Developer wil de Sprint Planning niet meer bijwonen. Hij vindt het zonde van zijn tijd. Hoe ga je hier als Scrum Master mee om?

Het is belangrijk om de zorgen van de developer serieus te nemen en samen te werken om de situatie te verbeteren. In een interview met een potentiële Scrum Master mogen onderstaande antwoorden terugkomen:

Individueel gesprek – Plan eerst een 1:1 gesprek met de developer om zijn perspectief te begrijpen. Vraag naar specifieke redenen waarom hij de Sprint Planning niet meer wil bijwonen. Luister actief en oordeel niet over zijn standpunt. Afhankelijk van de soort feedback maak je vervolgens een plan om samen de situatie te verbeteren.

Verhelder het doel – Soms is het doel van de Sprint Planning simpelweg niet duidelijk genoeg. Constateer of de developer begrijpt waarom deze meeting belangrijk is en welke waarde het toevoegt. Verduidelijk het doel indien nodig.

Teamreflectie – Wanneer meerdere developers de Sprint Planning niet meer willen bijwonen, overweeg dan om met het hele Scrum Team hierop te reflecteren. Een goed moment hiervoor is de Sprint Retrospective. Je rol hierin als Scrum Master is afhankelijk van de teamdynamiek. Het doel van de reflectie is om het proces te evalueren en met elkaar verbeteringen voor te stellen.

Experimenteer – Zorg dat er ruimte is voor de Developers en de Product Owner om te experimenteren en de Sprint Planning anders te organiseren. Als er legitieme zorgen zijn over de efficiëntie, mag het team altijd de aanpak aanpassen en hiervan leren.

Wees flexibel – Overweeg of de developer slechts een deel van de Sprint Planning aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld als zijn input nodig is voor specifieke User Stories.

Betrek de Product Owner – Vraag de Product Owner om de waarde van ieders aanwezigheid tijdens de Sprint Planning te benadrukken. Wanneer iedereen bijdraagt, is het team beter in staat het Sprint Doel te definiëren, het juiste werk te prioriteren en een goed plan voor het geselecteerde werk te formuleren.

Blijf in contact – Blijf in contact met de Developer en kijk of de situatie verbetert, helemaal na eventuele aanpassingen. Vraag regelmatig om feedback.

3. Verwacht je van ervaren Developers dat ze tot de Daily Scrum wachten om een obstakel (impediment) te bespreken?

Nee, het is niet logisch dat ervaren Developers tot de volgende Daily Scrum wachten om een obstakel (belemmering) te bespreken. Als er zich een probleem voordoet, mag je van alle teamleden verwachten dat ze onmiddellijk actie ondernemen om dit op te lossen.

Hier zijn enkele redenen waarom je niet moet wachten tot de volgende Daily Scrum:

Verergert het probleem – Als je een obstakel niet onmiddellijk aanpakt, kan dit de voortgang van het team vertragen en zelfs het probleem verergeren. Het wachten tot de volgende Daily Scrum leidt ertoe dat waardevolle tijd verloren gaat.

Hindert communicatie – Scrum moedigt open communicatie en samenwerking aan. Daarom delen teamleden obstakels zo snel mogelijk, zonder te wachten op formele events zoals de Daily Scrum.

Zorgt voor een snellere oplossing – Als een obstakel wordt gedeeld en onmiddellijk wordt aangepakt, is er een grotere kans dat het snel wordt opgelost voordat het een grote vertraging veroorzaakt.

Dat gezegd hebbende, de Daily Scrum is nog steeds een belangrijk moment voor inspectie en aanpassing. Developers inspecteren hierin de voortgang richting het Sprint Doel en bespreken of eerdere obstakels zijn opgelost. Indien nodig passen zij hun plannen aan.

4. Aan het einde van de Sprint is er geen enkele stakeholder die deelneemt aan de Sprint Review. Laat het team de review doorgaan, ook al zijn ze bekend met de uitkomst?

Ja, het is zinvol om de Sprint Review te laten doorgaan, zelfs als er geen externe stakeholders aanwezig zijn en het Scrum Team al bekend is met de uitkomst van de Sprint. De Sprint Review is namelijk een cruciaal moment voor inspectie en aanpassing. Het heeft daarnaast ook verschillende voordelen:

Toont increment aan het team – De Sprint Review biedt de kans om het geleverde increment van het product te tonen aan alle belanghebbenden, inclusief het team zelf. Dit creëert transparantie en biedt de mogelijkheid om te verifiëren of het werk voldoet aan de Definition of Done en de verwachtingen van de Product Owner.

Ruimte voor interne feedback en validatie – Zelfs als er geen externe stakeholders aanwezig zijn, kan het Scrum Team nog steeds waardevolle interne feedback geven en de resultaten valideren. Het is een gelegenheid om te beoordelen of de gerealiseerde functies overeenkomen met de acceptatiecriteria en bedrijfsdoelstellingen.

Ruimte om te oefenen – Het geeft teamleden ook de kans om te oefenen met het effectief communiceren van hun werk en prestaties. Dit is belangrijk wanneer externe stakeholders in de toekomst weer deelnemen aan de Sprint Review.

Aanpassing van Product Backlog – De Sprint Review is ook een kans voor het team om samen terug te kijken wat ze geleerd hebben tijdens de Sprint. Misschien is er iets veranderd in de markt of omgeving. Zo kan het team de Product Backlog aanpassen om nieuwe kansen te grijpen.

Dus ja, ook zonder externe stakeholders is de Sprint Review een waardevol instrument voor het Scrum Team voor inspectie en aanpassing.

Waar vind je goede freelance Scrum Masters?

Het vinden van goede freelance Scrum Masters kan een uitdaging zijn. Er zijn gelukkig verschillende platformen die je kunt inzetten om gekwalificeerde professionals te vinden. Hieronder een aantal voorbeelden die je helpen in je zoektocht:

LinkedIn – LinkedIn is een uitstekende bron voor het vinden van freelance Scrum Masters. Je kunt gericht zoeken naar professionals met de juiste vaardigheden en ervaring in jouw branche en regio. Ook zijn er op Linkedin groepen te vinden voor Scrum professionals.

Freelance.nl – Er zijn ook speciale online platformen zoals Freelance.nl, Upwork en Toptal voor freelance professionals. Deze platforms bieden de mogelijkheid om jouw opdracht uit te zetten waarmee je kandidaten vindt die aan jouw criteria voldoen.

Scrum.org – De officiële website van Scrum.org heeft ook een lijst met gecertificeerde Scrum Masters die je kunt raadplegen. Je kunt vervolgens filteren op locatie om Scrum Masters in Nederland te vinden.

Netwerken – Netwerken met andere professionals in de Agile en Scrum-community is waardevol voor de lange termijn. Het bijwonen van conferenties, meetups en evenementen gericht op Agile en Scrum brengt je in de regel perfect in contact met potentiële Scrum Masters.

Recruitmentbureaus – Er zijn recruitmentbureaus die zich specialiseren in het plaatsen van Scrum Masters en andere Agile-professionals. Ze zijn er om je te helpen bij het vinden van gekwalificeerde kandidaten voor jouw opdracht als je daar zelf de tijd niet voor hebt.

Referenties en aanbevelingen – Vraag aan andere professionals in jouw netwerk of ze aanbevelingen hebben voor freelance Scrum Masters. Persoonlijke referenties leveren vaak betrouwbare kandidaten op.

Zoek aansluiting bij gebruikersgroepen – Sluit je aan bij professionele gebruikersgroepen zoals de Scrum User Group Netherlands. Hier vind je zeker gekwalificeerde professionals.

Wanneer je een freelance Scrum Masters overweegt, is het in ieder geval belangrijk om hun ervaring, certificeringen en referenties te controleren. Het voeren van gesprekken en het bekijken van werk helpt je daarnaast om de juiste kandidaat te selecteren.

Hoeveel kost het om een Freelance Scrum Master in te huren?

Tarieven voor het inhuren van freelance Scrum Masters variëren als gevolg van vele factoren. Denk bijvoorbeeld aan expertise, ervaring, locatie en marktomstandigheden. De algemene tarieven die voor Freelance Scrum Masters gelden zijn:

 • Starter: € 55 per uur
 • Medior: € 90 per uur
 • Senior: € 110 per uur
 • Bovenkant markt: € 150 per uur

Welke freelance Scrum Master geschikt voor jou is, hangt af van jouw project en jouw wensen. Heb je vragen hierover? Neem gerust contact op om dit te bespreken.

Hieronder vind je in ieder geval enkele factoren die van invloed zijn op de tarieven voor freelance Scrum Masters:

Ervaring en certificering – Scrum Masters met meer ervaring en certificeringen brengen hogere tarieven in rekening dan minder ervaren professionals.

Werklocatie – De werklocatie binnen Nederland beïnvloedt de tarieven. In steden met een hoger kostenpeil, zoals Amsterdam en Utrecht, zijn de tarieven over het algemeen hoger dan in landelijke gebieden.

Complexiteit van het project – De complexiteit van het project is ook van invloed op de tarifering. Grotere en complexere projecten vragen meestal om hogere tarieven omdat er senior professionals nodig zijn.

Duur van de opdracht – De lengte van de opdracht beïnvloedt ook de prijs. Kortere opdrachten hebben over het algemeen een hoger uurtarief dan langlopende opdrachten.

Schaarste van Scrum Masters – De beschikbaarheid van ervaren Scrum Masters is daarnaast van invloed op markttarieven. Als er een tekort aan Scrum Masters is, zijn hogere tarieven het effect.

Extra diensten – Sommige Scrum Masters bieden aanvullende diensten aan zoals coaching of training. Meestal gelden er voor dit soort diensten andere tarieven. Een training wordt bijvoorbeeld gegeven op basis van een vaste prijs per deelnemer en niet op basis van een uurtarief.

Samengevat

Het is eigenlijk niet mogelijk om hier een exact tarief aan te geven omdat dit afhankelijk is van het project en het niveau van de Scrum Master. Het is raadzaam om een gedetailleerd gesprek te voeren met potentiële kandidaten en offertes te vergelijken om een goed idee te krijgen van de kosten voor het inhuren van een freelance Scrum Master die aan jouw behoeften voldoet.

Over Freelance Scrum Master Alex Vermeule

Alex Vermeule is freelance Scrum Master en gecertificeerd Scrum Professional. Hij deelt zijn kennis over Scrum via deze website, zijn Scrum training en diensten. Heb je vragen? Neem gerust contact op.

Alex Vermeule

Stel je vraag en krijg binnen een werkdag antwoord

Stel je vraag en krijg antwoord

Alex Vermeule, Scrum Master, Agile coach en Product Owner